NHANG TRẦM KHOANH TRÚC LÂM TRONG HỘP GỖ TRÒN 2 TẦNG

288,000

Nhang Trầm Khoanh Trúc Lâm:

Thành phần: 100% trầm hương loại 1, được kết dính bởi bột cây Bời lời

– Không hóa chất tạo mùi

– Không hóa chất dẫn cháy

Danh mục: